onderzoek

In 2021 en ’22 deed ik onderzoek naar Anton Rooskens (samen met Eliane Odding) en naar H+O, Nel Haringa en Fred Olijve (samen met Patricia van Ulzen en Heleen de Wit). Het eerste onderzoek zal resulteren in een monografie, in voorjaar ’23 te verschijnen bij Jap Sam Books.

In 2020 deed ik onderzoek naar verschillende kunstwerken die bij Kunstgalerij Albricht in Oosterbeek ter verkoop waren aangeboden, zoals een schilderij van Mankes en een tekening van Toorop. Heel bevredigend om achter de schermen te helpen met het zoeken naar informatie die deze werken doet stralen.

De mooiste projecten voor mij zijn die waarbij ik de tijd krijg om inhoudelijk in een nieuw onderwerp te duiken en er dan een mooie tekst met goede afbeeldingen over te schrijven. Mijn opdracht voor de Stichting Otto B. de Kat over Theo Kurpershoek (2018-’22) was zo’n project.

De boeken over Rein Draijer (2016) en Beelden aan Zee (2012) en het artikel over de Aubette (2006) behoren tot mijn persoonlijke favorieten omdat ze een interessant onderwerp en toegankelijke vorm in de tekst verenigen.

In 2016 maakte ik een tentoonstelling over Rein Draijer (1899-1986) die te zien was in 2016 in Museum MORE in Gorssel. Zomer 2017 maakte ik een tentoonstelling over Friso ten Holt in Museum De Fundatie en in 2018 ontfermde ik me over inrichting en teksten voor de tentoonstelling over Kees Timmer voor Museum MORE in Gorssel. Van oktober 2021 tot april ’22 was de tentoonstelling over Theo Kurpershoek te zien bij De Fundatie in Heino, waarvoor ik selectie, inrichting en zaalteksten verzorgde.

 • M. Tuijn en E. Odding, Anton Rooskens. Voorbij Cobra, Prinsenbeek: Jap Sam Books 2023
 • C. van Blommestein, M. Schapelhouman, M. Tuijn, F. Hoekstra (eindred.), Theo Kurpershoek. Een loflied op de zichtbare wereld, Zwolle: Waanders uitgevers 2021
 • M. Tuijn, ‘Jan Mankes, graficus en schilder in Eerbeek’, in Rode Haring, juni 2020 nr 1, pp.48-61
 • M. Tuijn, ‘Jan Mankes, schilder in Eerbeek’, in G. Renshof, M. Tuijn e.a., Kijk Jan Mankes, Zutphen: Gelderboek 2020
 • inrichting en zaalteksten Kees Timmer Mens en Dier, Gorssel (Museum MORE) 2018
 • selectie, inrichting en zaalteksten Friso ten Holt Licht en lijnen, Zwolle (Museum de Fundatie) 2017
 • M. Tuijn, ‘Hans Arp’, in COLLECT Kunst Antiek Design, mei 2017 nr 4, pp.42-45
 • M. Tuijn, P. Struycken e.a., Rein Draijer (1899-1986), Zwolle/Gorssel 2016
 • M. Tuijn, ‘Theo van Doesburg en Dada’, in Gladys Fabre (red.), Theo van Doesburg. Een nieuwe kijk op leven, kunst en technologie, Brussel (BOZAR) 2016 (ook in een Engels- en Franstalige editie)
 • M. Tuijn, N. van Zeeland, D. Broekhuizen (red.), Museum Beelden aan Zee, Zwolle/Den Haag 2012 – twee essays en twee interviews. Download hier mijn bijdrage als pdf: Tekst NL MT
 • ‘In ’s kunstenaars gezelschap. Functie en techniek van tekeningen en prenten’; ‘Portretten en koppen’ en ‘Stillevens. Van academische studie tot modern experiment’, drie essays in coll.cat. Collectie Singer Tekeningen en Prenten, Laren 2010
 • ‘Lodewijk Napoleon en zijn élèves pensionnaires. J.E.C. Alberti, winnaar van de Prix de Rome in 1807’, essay in M.Tuijn (red.), 200 jaar Prix de Rome, Amsterdam 2008 (ook in een Engelstalige editie)
 • ‘Archipenko and Theo van Doesburg’, essay in Deborah Goldberg and Alexandra Keiser (ed.), Alexander Archipenko Revisited: An International Perspective, Bearsville NY 2008, pp. 42-56 (bewerking lezing Archipenko symposium New York sept. 2005)
 • J. Reynaerts en M. Tuijn, ‘Naturalisme als uitgangspunt. Piet Mondriaan, Oostzijdse molen bij maanlicht’, Bulletin van het Rijksmuseum 54 (2006) 3, pp. 247-265
 • ‘Brieven over de Aubette’, essay in E. Guigon e.a. (red.), De Aubette of de kleur in de architectuur, Rotterdam 2006, pp. 50-81 (ook in een Franse editie), Franstalige herdruk verscheen t.g.v. expositie Arp Straatsburg 2008. Download hier mijn bijdrage als pdf: Brieven over de Aubette txt
 • Mon cher ami … Lieber Does … Theo van Doesburg en de praktijk van de internationale avant-garde. Een beschouwing over de avant-garde in de jaren 1916-1930, gevolgd door een becommentarieerde uitgave van de correspondentie tussen Van Doesburg en Alexander Archipenko, Tristan Tzara, Hans Richter en Enrico Prampolini (diss.), Amsterdam 2003. Shortlist VNK Karel van Manderprijs 2005
 • ‘C’est donc partout la même chose. Marthe Donas en Theo van Doesburg’, Jong Holland 15 (1999) 1, pp. 32-41; een Franse vertaling van het artikel is verschenen bij Musée Donas in Ittre
 • ‘The Etchings of the Tiepolos’, in cat. tent. Tiepolo in Holland, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 1996, pp. 172-217